• Lange Güncel Tıbbi & Tanı Tedavi

Lange Güncel Tıbbi & Tanı Tedavi

  |   0 yorum   |   Yorum Yap

 • Ürün Kodu: MKS704642669
 • Stok Durumu: 2-3 Gün
 • 0,00₺

Lange Güncel Tıbbi Tanı ve Tedavi 2016 (GTTT 2016), hem hastanede, hem de hastane dışı tedavi kurumlarında çalışan iç hastalıkları uzmanlarıaile hekimleri için bu tek kaynak başvuru kitabının 54. baskısıdır. Kitap genel bakımı sağlayan uzman hekimler ile birinci basamak sağlık hizmeti veren aile hekimlerini ilgilendiren ayrıntılara ve dahiliye'nin tüm alanlarında hasta yönetimi ve klinik tanıda pratik yaklaşımlara vurgu yapmaktadır.

Lange Güncel Tıbbi Tanı ve Tedavi İçin Hedef Kitle

Tıp öğrencileri, evde sağlık memuru ve diğer tüm sağlık meslek öğrencilerine yönelik hasta bakımında güncel literatürden alıntılarla, günlük faydalı diagnostik ve terapötik tanımları bulacaklardır.

İç hastalıkları uzmanları, aile hekimleri, hastane sistemi, pratisyen hemşireler, asistanlar ve tüm birinci basamak sağlık hizmeti verenler Lange Güncel Tıbbi Tanı ve Tedavi kitabını hazır bir referans ve güncel bir kitap olarak değerlendireceklerdir. Diğer alanlardaki doktorlar, eczacılar ve diş hekimleri kitabı kullanışlı temel tıbbi referans kitabı olarak göreceklerdir. Hemşireler, pratisyen hemşireler ve asistanlar kitabın formatını ve kapsamını tıbbi tanı ve tedavide başvuru aracı olarak karşılayacaklardır.

Aynı zamanda spesifik hastalıklar ve kendi tanı ve tedavileri hakkında bilgi arayan hastalar ve aileleri için de bu kitap değerli bir kaynak olacaktır.

Lange Güncel Tıbbi Tanı ve Tedavi'nin Bu Baskısındaki Yenilikler

 • Atrial fibrilasyon için en son 2014 Amerikan Sağlık Derneği/ Amerikan kardiyoloji koleji/Kalp Ritim Topluluğu (AHA/ACC/HRS) klavuzlarının antikoagülasyon önerileri
 • Nonvalvüler atrial fibrilasyonda stroku önlemede dabigatran, rivaroxaban, ve  apixaban özelliklerinin yeni tablolu karşılaştırması
 • Valvüler kalp hastalıklarının tedavi klavuzlarını kapsayan  güncel bilgi ve algoritmalar ve 2014 AHA/ACC klavuzlarına dayanan müdahale endikasyonları
 • 2014 AHA/ACC klavuzlarına dayanan statin tedavisinden fayda gören dört hasta grubu hakkında tartışma
 • 2014 AHA / ACC klavuzlarına dayanan yüksek yoğunluklu ve orta yoğunluklu statin tedavisi endikasyonları
 • Çarpıntı için bir kardiyovasküler neden düşündüren yeni kanıtlar
 • Hedef spesifik oral antikoagülanlarda güncellemeler
 • Çocuk Nefronofitizi-Medüller Kistik Hastalık Eklenmesi
 • Anksiyete bozukluklarından ayrı bir kategori olaraki obsesif-kompulsif  bozukluk (OKB) spektrum bozuklukları tanımlamasını da içeren Tanısal İstatistiksel el kitabı’nın (Diagnostic Statistical Manual) 5. baskıyla (DSM-5) uyumlu revize psikiyatrik tanılar ve şizofreni alt tipleri, somatizasyon bozukluğu, hipokondriyazis ve madde kötüye kullanımı ve bağımlılığı gibi terimlerin güncellenmesi
 • Pnömoni tanısında  anemnez,fizik muayene ve laboratuvar bulgularının pozitif ve negatif olabilirlik oranları
 • Cep telefonu kapaklarına temasla oluşan kontakt dermatit hakkında bilgiler
 • Refrakter kronik ürtiker için omalizumab kullanımı
 • Elektronik sigaralar ve tütün sigarası bırakma konusunda yeni tartışma
 • Evrensel HIV taraması için ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü’nün (US Preventive Services Task Force-USPSTF) yeni önerisi
 • HIV / TBC  koinfeksiyonunda  güncelleme
 • Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) konusunda yeni bölüm
 • Arbovirüs ansefaliti, Dengue ve influenzada kapsamlı güncelleme
 • Kronik pelvik ağrı konusunda güncelleme
 • Aile öyküsünde BRCA mutasyonu olan kadınlarda meme kanseri riski ile ilgili yeni bilgiler
 • Meme kanseri için mamografi taraması üzerinde bir güncelleme
 • PAP smear taraması için güncel öneriler
 • Anormal servikal sitoloji yönetimi için güncellenmiş kılavuzlar
 • Erken doğum riski taşıyan kadınların yönetimi konusunda güncelleme
 • Ulusal Akciğer Tarama girişimi (National Lung Screening Trial) kriterlerini karşılayan, sağlığı nispeten iyi, yüksek riskli hastalarda akciğerin düşük doz BT taraması için öneriler
 • Postoperatif solunum yetmezliğini belirleyen değişkenlerin ynıs postoperatif miyokard infarktüsü ve kardiyak arresti belirleyen risk tahmin araçları
 • Kronik, nonkanser ağrı için opioid kullanımı konusunda yeni bölüm
 • Reçete edilmiş opioid bazlı  ilaçların kötüye kullanımı, yanlış kullanım, ve aşırı doz yaygınlığı konusunda güncelleme
 • Diyabetik retinopati, anterior iskemik optik nöropati ve optik nörit tedavisinde Alternatifler
 • Ayaktan ve evde kan basıncı ölçümlerinin kullanımına yönelik klavuzlar
 • İngiltere'nin 2013 Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmellik Enstitüsü (NICE)’ne dayalı antihipertansif tedaviye başlama ve 2013 ABD Ortak Ulusal Komitesi Raporu (JNC8) ve Böbrek Hastalığı Geliştirilmesi Küresel Çıktıları (KDIGO)’ dan kan basıncı hedefleri için klavuzlar
 • Güncellenmiş glikoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) izoenzim aktivitesi sınıflandırması
 • Helicobacter pylori için güncel tedavi seçenekleri
 • Çölyak hastalığı için en iyi testlere tavsiye
 • Clostridium difficile enfeksiyonu için en iyi teste açıklık getirilmesi ve tedavisi için "dışkı Mikrobiyota nakli" düşünme zamanı konusunda bir güncelleme
 • Immünomodülatörlerin, anti-TNF ajanların, ve anti-integrinlerin  Crohn Hastalığında kullanımı konusunda güncelleme
 • Hepatit C tedavisinde  yeni antiviraller
 • Akut pankreatit şiddetini değerlendirmek için puanlama araçları
 • Antifosfolipid sendromu konusunda yeni bilgiler
 • Spinal stenozun cerrahi tedavisinde güncelleme
 • IgG4 ilişkili hastalık ve Takayasu Arteriti konusunda yeni bölümler
 • HLA-B allelleri ve ciddi ilaca bağlı aşırı duyarlılık reaksiyonları riski konusunda güncelleme
 • Fonksiyonel hipopitüitarizm, izole hipogonadotropik hipogonadizm, erişkinlerde büyüme hormonu eksikliği, diyabet insipidus, amiodaron kaynaklı tirotoksikozun sınıflandırılması, preoperatif paratiroid görüntüleme tedavisi, adrenal insidentalomu tanısı konusunda yeni bilgiler
 • Aşılamalar konusunda en yeni öneriler

Lange Güncel Tıbbi Tanı ve Tedavi Kitabı'nın belirgin özellikleri                              

 • Yıllık basıma kadar tıbbi ilerlemeler
 • Jinekoloji, obstetri, dermatoloji, oftalmoloji, otolaringoloji, psikiyatri, nöroloji, toksikoloji, üroloji, geriatri, ortopedi, kadın sağlığı, koruyucu hekimlik ve palyatif bakımı içeren tüm birinci basamak sağlık hizmeti konularının detaylı sunumu
 • Pratikte verimli kullanımı kolaylaştıran kısa ve öz format
 • 1000’den fazla hastalık ve bozukluk
 • HIV enfeksiyonu ve AIDS konusunda yıllık güncelleme
 • Spesifik hastalık önleme bilgileri
 • Ticari isimleri ile sıralanmış maliyeti her basımda güncellenen ilaç tedavi dozajlarına kolay ulaşım
 • Makale özetlerini, bazı örneklerde referans makalelerin tümünü, hızlı indirebileceğiniz benzersiz tanıtıcılarla (Pub-Med, PMID numbers) birlikte son referanslar

Lange Güncel Tıbbi Tanı ve Tedavi Kitabı İçindekiler

 1. Hastalıkların Engellenmesi ve Sağlığın Geliştirilmesi 
 2. Yaygın Semptomlar               
 3. Preoperatif Değerlendirme ve Perioperatif İzlem           
 4. Geriatrik Bozukluklar 
 5. Palyatif Bakım ve Ağrı Tedavisi 
 6. Dermatolojik Hastalıklar   
 7. Göz ve Göz Kapağı Hastalıkları 
 8. Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 
 9. Pulmoner Hastalıklar  
 10. Kalp Hastalıkları   
 11. Sistemik Hipertansiyon  
 12. Kan Damarı ve Lenfatik Hastalıklar 
 13. Kan Hastalıkları  
 14. Hemostaz Bozuklukları, Tromboz ve Antitrombotik Tedavi  
 15. Gastrointestinal Hastalıklar 
 16. Karaciğer, Safra Yolu ve Pankreas Hastalıkları 
 17. Meme Hastalıkları 
 18. Jinekolojik Hastalıklar
 19. Obstetrik ve Obstetrik Hastalıklar
 20. Romatolojik ve İmmünolojik Hastalıklar
 21. Elektrolit ve Asit-Baz Hastalıkları   
 22. Böbrek Hastalıkları                 
 23. Ürolojik Hastalıklar  
 24. Sinir Sistemi Hastalıkları  
 25. Psikiyatrik Hastalıklar  
 26. Endokrin Hastalıkları   
 27. Diabetes Mellitus ve Hipoglisemi 
 28. Lipid Hastalıkları 
 29. Beslenme Hastalıkları
 30. Enfeksiyon Hastalıklarında Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Antimikrobiyal Tedavi 
 31. HIV Enfeksiyonu ve AIDS
 32. Viral ve Riketsiyal Enfeksiyonlar 
 33. Bakteri ve Klamidya Enfeksiyonları
 34. Spiroketal Enfeksiyonlar            
 35. Protozoal ve Helmintik Enfeksiyonlar 
 36. Mikotik Enfeksiyonlar        
 37. Çevresel Etkenlere Bağlı Hastalıklar  
 38. Zehirlenme                       
 39. Kanser                      
 40. Klinik Genetik Hastalıklar   
 41. Spor Yaralanmaları Ayaktan Ortopedik Tedavi
 42. Kadın Sağlığı Konuları  
 43. Ek Bölüm: Terapötik İlaç Monitorizasyonu ve Referans Laboratuar Aralıkları
ISBN9786059942669
Basım Yılı2016
Basım Sayısı54. Basım
Sayfa Sayısı1918 sayfa dört renk
Kitap DiliTÜRKÇE
Çeviri EditörüProf.Dr.Ekrem.MÜFTÜOĞLU Prof.Dr.Ali.Kemal.KADİROĞLU Prof.Dr.İsmail.Hamdi.KARA
Editör(ler)MAXINA.A.PAPADAKIS STEPHEN.J.McPHEE
Ebat "cm"18 x 6 x 25 60 gr kuşe karton kapak
BISACMED000000