• Dişhekimliğinde İlaç Kullanımı ve Reçete Rehberi

Dişhekimliğinde İlaç Kullanımı ve Reçete Rehberi

  |   0 yorum   |   Yorum Yap

  • Ürün Kodu: MKS938593827
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 350,00₺

Farmakolojiye giriş
I. Terimlerin tanımı, II. Farmakokinetikler, III. Farmakodinamikler

2. Bölüm; 
Reçete yazma ve ilaç isimleri
I. Reçetenin bölümleri, II. Genel yerdeğiştirme, III. Kontrol edilmiş ilaçlar, IV. Reçete yazımının prensipleri, V. Reçete hatalarından nasıl kaçınılır

3 Bölüm;
İlaç dozu
I. İlaç dozunun temel prensipleri, II. Pediatrik hasta
a. Penisilin VK oral süspansiyon, b. Çocuk tablet yutabiliyorsa doz nasıl hesaplanır, i. Penisilin VK tabletler, c. Eğer amoksisilin yazılacaksa;i. Amoksisilin oral süspansiyon ,ii. Amoksisilin çiğnenebilir tabletler ,iii. Amoksisilin kapsüller
d. Azitromisin, i. Oral süspansiyon ,ii. Azitromisin tabletler
e. Klindamisin; i. Klindamisin oral solüsyon ,ii. Klindamisin kapsüller  ,III. Hamile ve emziren hastalar ,IV. Yaşlı hastalar ,V. Böbrek yetmezliği olan hastalar ,VI. Karaciğer yetmezliği olan hastalar
4. Bölüm; 
Formül bölümleri
I. Antimikrobiyaller, sistemik; a. Genel düşünceler, b. Antibiyotikler
i. Beta-lactam antibiyotikleri ,ii. Sefalospporinler ,iii. Eritromisinler ,iv. Linkomisinler ,v. Metranidazol ,vi. Tetrasiklinler ,vii. Florokuinolonlar
c. Antibiyotik almada spesifik açıklamalar ,II. Antimikrobiyaller, lokal ;
a. Klorheksidin glukonat; b. Diğer ağız gargaraları ve periodontal sağlık ürünleri ,III. Kontrollü-ilaç salımını sağlama ,IV. Antiviraller/antifungal ajanlar a. Antiviral ajanlar b. Antifungal ajanlar
V. Ağrı kontrolü için reçete yazma
a. Genel düşünceler ,b. Aspirin  ,c. Nonsteroidal anti-enflamatuar ilaçlar (NSAIDlar) ,d. Asetaminofen  ,e. Narkotik (opioid) analjezikler  ,f. Akut dental ağrı için tedavi planı
VI. Ölçülü sedasyon
a. Benzodiazepinler ;b. Diğer ajanlar
VII. Glukokortikosteroidler ;a. Topikal glukokortikosteroidler ,b. Oral lezyonların tedavisinde kullanılan diğer nonsteroidal topikal ajanlar ,c. Sistemik kortikosteroidler

5. Bölüm;  
Potansiyel ilaç etkileşimleri nasıl yönetilir
I. İlaç etkileşimlerine giriş, II. Dişhekimliğinde antibiyotik-ilaç etkileşimleri, III. Dişhekimliğinde analjezik-ilaç etkileşimleri, IV. Dişhekimliğinde sempatomimetik ajanlar ve ilaç etkileşimleri, V. Dişhekimliğinde anti-anksiyete ilaç etkileşimleri

6. Bölüm;  
İlaç reçeteleme için kanıta bağlı teori
I. Genel düşünceler, II. Enfl amatuar periodontal hastalıklar ve periodontal cerrahi prosedürler için reçete yazma
a. Gingivitis, b. Kronik periodontitis, c. Ülseratif periodontal hastalıklar, d. İnatçı ve reküran (tekrarlayan) periodontitis
a. Agresif periodontitis, b. Periodontal tedavi,i. Periodontal flep cerrahisi: cep azaltma, ii. Kemik/kemik yerine greft prosedürleri,iii. Periodontal rejeneratif cerrahi: yönlendirilmiş doku rejenerasyonu (YDR), I. Dental implant cerrahisinde reçete yazımı,a. Sinüs tabanı yükseltme cerrahisinde reçete yazımı, II. Oral cerrahisinde reçete yazımı, III. Odontojenik enfeksiyonlarda reçete yazımı a. Endodontik apselerde reçete yazımı ,b. Periodontal apselerde reçete yazımı

7. Bölüm; 
Medikal olarak riskli diş hastalarının yönetimi
I. Antibiyotik profi laksisi için Amerikan Sağlık Örgütü (ASÖ) rehberlikleri
a. Enfektif endokarditten koruma: Dental hasta için antibiyotik profilaksisi, II. Total eklem replasmanı tedavisinde antibiyotik profi laksisi, III. Kardiyovasküler hastalıklar
a. Hipertansiyon, b. Anjina ve diğer iskemik kardiyak durumlar, c. Konjestif kalp yetmezliği,d. Düşük doz aspirin ve diğer kan sulandırıcı ilaçlar kullanan hastalar, e. Antikoagülan kullanan hastalar (varfarin ya da heparin alan hastalar), f. Düşük moleküler ağırlıklı heparinler (DMAHler), g. Myokardiyal enfarktüs, h. Kalp aritmileri,  i. Kalp kapakçığıhastalığı, IV. Hamile ve doğum sonrası hastalar, V. Adrenal baskı ve tiroid hastalığı, VI. Astım, VII. Diabetes mellitus, VIII. Psikiyatrik/nörolojik hastalıklar, IX. Organ nakli, X. Karaciğer hastalığı, XI. Kronik böbrek hastalığı, XII. Rekreasyonal (keyif veren) ve yasaklı ilaçlar, XIII. Bifosfanatlar, XIV. Tüberküloz, XV. obezite cerrahisi, XVI. Feokromositoma

8. Bölüm; 
Bitkisel ve doğal ilaçlar;I. Bitkisel- ilaç etkileşimi, II. Dişhekimliğinde etkileri

Ek 1  Sigara bırakma tedavisi
Ek 2  İlaçların ağız içi belirtileri
Ek 3  Amerika Sağlık Örgütü antibiyotik profi laksi rehberlikleri
Ek 4  Tabloların listesi
Ek 5 Dental pratikte farmakoloji incileri
Ek 6  Dental ilaç formülleri; Analjezikler, Narkotik olmayanlar, Narkotikler, Antibiyotikler,  Penisilinler, Eritromisinler, Linkomisinler, Tetrasiklinler, Florokinolonlar, Diğerleri, Topikal antimikrobiyaller, Antifungal ajanlar, Antiviral ajanlar

ISBN9786058380103
Sayfa Sayısı248 Sayfa, Kuşe kağıt, Renkli baskı, Sert kapak
Yazar(lar)Mea Weinberg
Çeviri EditörüDoç.Dr.Behiye BOLGÜL