• Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım

  |   0 yorum   |   Yorum Yap

  • Ürün Kodu: MKS122620420
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 800,00₺

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım (CİLT 1-2 ) 5.BASKI

ÜNİTE 1 Sağlık Bakımında Temel Kavramlar .....................  1

1. Sağlık Hastalık ve Hemşirelik .............................................  3

Doç. Dr. Ayşe ERGÜN

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Fahriye VATAN

Prof. Dr. Nermin OLGUN

Prof. Dr. Sema KUĞUOĞLU

 

2. Taburculuk Planlaması ve Evde Bakım ..............................  23

Doç. Dr. Ayşe ERGÜN

 

3. Kritik Düşünme ve Etik Karar Verme ................................  33

Prof. Dr. Nursan DEDE ÇINAR

Prof. Dr. Sema KUĞUOĞLU

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

 

4. Sağlık Eğitimi ve Sağlığın İyileştirilmesi ...........................  45

Doç. Dr. Fatma ORGUN

 

 

ÜNİTE 2 Sağlık Bakımında Biyolojik ve
Psikososyal Kavramlar .........................................................  57

5. Denge Stres ve Adaptasyon ...............................................  59

Prof. Dr. Sakine BOYRAZ

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

Doç. Dr. Dilek AYGİN

 

6. Kültürler Arası Hemşirelik ..................................................  75

Prof. Dr. Sema KUĞUOĞLU

 

7. Kronik Durumlar .................................................................  89

Dr. Öğr. Üyesi Bilgi GÜLSEVEN

Doç. Dr. Sıdıka OĞUZ

 

8. Yaşlılık ve Geriatri Hemşireliği .........................................  103

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

 

 

ÜNİTE 3 Sağlık Bakımında Fizyopatolojik
Kavramlar ............................................................................  125

9. Ağrı ....................................................................................  127

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

 

10. Sıvı Elektrolit Dengesi ve Bozuklukları ..........................  149

Doç. Dr. Şenay KAYMAKÇI

 

11. Şok ...................................................................................  167

Doç. Dr. Şenay KAYMAKÇI

 

12. Onkoloji ...........................................................................  183

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

Prof. Dr. Nermin OLGUN

Prof. Dr. Özge UZUN

13. Ölüm ve Ölüme Yaklaşan Hastaya Yaklaşım .................  211

Prof. Dr. Nermin OLGUN

 

 

ÜNİTE 4 Cerrahi Bakım .....................................................  221

14. Cerrahide Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri ...............  223

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

Uzm. Hem. Evin KORKMAZ TURKURKA

 

15. Yaşlı Cerrahisi’nde Hızlandırılmış İyileşme
Protokolleri Doğrultusunda Bakım .................................  233

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

Uzm. Hem. Hatice AZİZOĞLU

 

16. Ameliyat Öncesi Bakım ..................................................  243

Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GİERSBERGEN

 

17. Ameliyat Dönemi Bakım ................................................  259

Prof. Dr. Türkan ÖZBAYIR

 

18. Ameliyat Sonrası Bakım .................................................  299

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

 

19. Günübirlik Cerrahi ...........................................................  327

Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GİERSBERGEN

 

 

ÜNİTE 5 Solunum Sistemi ................................................  343

20. Solunum Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ................  345

Prof. Dr. Nermin OLGUN

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Havva SERT

 

21. Üst Solunum Sistemi Hastalıkları ...................................  355

Prof. Dr. Nermin OLGUN

Dr. Öğr. Üyesi Havva SERT

 

22. Toraks ve Alt Solunum Sistemi Hastalıkları ...................  363

  1.   Dr. Nermin OLGUN

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

Prof. Dr. Ayşe ÇİL AKINCI

 

 

ÜNİTE 6 Kalp ve Dolaşım Sistemi ....................................  409

23. Kalp ve Dolaşım Sisteminin Değerlendirilmesi .............  411

Prof. Dr. Aysel BADIR

 

24. Ritim ve İletim Bozuklukları ...........................................  431

Prof. Dr. Aysel BADIR

25. Koroner Arter Hastalıkları ...............................................  453

Prof. Dr. Aysel BADIR

Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ

 

26. Yapısal Enfeksiyöz ve Enflamatuar

Kalp Hastalıkları .............................................................  495

Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ

 

27. Kalp Hastalıklarına Bağlı Komlikasyonlar ......................  519

Prof. Dr. Aysel BADIR

 

28. Vasküler Hastalıklar ve Periferik

Dolaşım Bozuklukları ......................................................  533

Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ

 

29. Hipertansiyon ..................................................................  567

Prof. Dr. Aysel BADIR

 

 

ÜNİTE 7 Hematolojik Sistem ...........................................  581

30. Hematolojik Sistemin Değerlendirilmesi .......................  583

Prof. Dr. Sakine BOYRAZ

 

31. Hematolojik Hastalıklar ..................................................  597

Prof. Dr. Sakine BOYRAZ

 

32. Kan Ürünler Kan Tranfüzyonu ve Kemik İliği

Transplantasyonu ............................................................  629

Prof. Dr. Sezgi ÇINAR PAKYÜZ

 

 

ÜNİTE 8 Sindirim Sistemi .................................................  643

33. Sindirim Sisteminin Değerlendirilmesi ...........................  655

Prof. Dr. Sezgi ÇINAR PAKYÜZ

 

34. Ağız ve Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıkları ...........  657

Prof. Dr.  Türkan ÖZBAYIR

Prof. Dr. Sezgi ÇINAR PAKYÜZ

 

35. Mide ve Duodenum Hastalıkları ....................................  675

Prof. Dr. Sezgi ÇINAR PAKYÜZ

Prof. Dr. Türkan ÖZBAYIR

 

36. Bağırsak ve Rektum Hastalıkla....................................  699

Prof. Dr. Sezgi ÇINAR PAKYÜZ

Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ

 

37. Gastroentestinal Stomalar ..............................................  709

Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ

 

 

ÜNİTE 9 Metabolik ve Endokrin Sistem ........................  727

38. Karaciğer Hastalıkları .....................................................  729

Prof. Dr. Nermin OLGUN

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

Prof. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK

 

39. Safra Kesesi ve Pankreas Hastalıkları ............................  763

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

Prof. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK

 

40. Diabetes Mellitus ............................................................  787

Prof. Dr. Nermin OLGUN

Prof. Dr. Fatma Eti ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Gülhan COŞANSU

Doç. Dr. Selda ÇELİK

 

41. Endokrin Hastalıkları .......................................................  825

Prof. Dr. Nermin OLGUN

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN

 

42. Adrenal Bez Hastalıkları .................................................  849

Prof. Dr. Nermin OLGUN

 

 

ÜNİTE 10 Üriner Sistem ...................................................  861

43. Üriner Sistemin Değerlendirilmesi .................................  863

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

 

44. Üriner Sistem Hastalıkları ..............................................  877

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

Doç. Dr. Şenay KAYMAKÇI

 

 

ÜNİTE 11 Meme Hastalıkları ...........................................  935

45. Meme Hastalıkları ..........................................................  937

Doç. Dr. Şenay KAYMAKÇI

 

 

ÜNİTE 12 İmmün Sistem .................................................  965

46. İmmün Sistemin Değerlendirilmesi ................................  967

  1. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

 

47. İmmün Sistem Hastalıkları .............................................  975

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

 

 

ÜNİTE 13 Dermatoloji ....................................................  1003

48. Derinin Değerlendirilmesi ............................................  1005

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

 

49. Dermatolojik Hastalıklar ..............................................  1015

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

 

50. Yanıklar .........................................................................  1037

Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GİERSBERGEN

 

51. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ..................................  1067

Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GİERSBERGEN

 

 

ÜNİTE 14 Duyu Sistemi ..................................................  1077

52. Göz Hastalıkları ............................................................  1079

Doç. Dr. Şenay KAYMAKÇI

 

53. İşitme ve Denge Sorunu Olan Hastanın Yönetimi .......  1099

Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ

 

 

ÜNİTE 15 Sinir Sistemi ...................................................  1121

54. Sinir Sisteminin Değerlendirilmesi ..............................  1123

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

 

55. Bilinç Düzeyi Değişiklikleri ..........................................  1141

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

 

56. Sinir Sistemi Hastalıkları ..............................................  1147

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

 

57. Sinir Sisteminin Dejeneratif ve

Onkolojik Hastalıkları ..................................................  1189

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

Prof. Dr. Türkan ÖZBAYIR

 

58. Nörolojik Travmalar .....................................................  1217

Prof. Dr. Türkan ÖZBAYIR

 

ÜNİTE 16 Kas İskelet Sistemi ........................................  1245

59. Kas İskelet Sistemi Fonksiyonlarının

Değerlendirilmesi .........................................................  1247

Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GİERSBERGEN

 

60. Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GİERSBERGEN

 

61. Romatizmal Hastalıklar

Prof. Dr. Sakine BOYRAZ

ISBN9786052585290
Basım Yılı2020
Basım Sayısı5.basım
Sayfa Sayısı2 cilt 1414 sayfa
Editör(ler)Prof.Dr.Ayfer KARADAKOVAN , Prof.Dr.Fatma Eti ASLAN